Strumieniowo ścierne szlifowanie drewna i materiałów drewnopochodnych  

Pracując dla branży szeroko rozumianego przetwórstwa drewna i materiałów drewnopochodnych wielokrotnie spotykaliśmy się z problemem szlifowania elementów jak i całych gotowych konstrukcji drewnianych lub mebli .
Problem ten jest szczególnie widoczny przy obróbce konstrukcji szkieletowych przestrzennych gdzie jedynym rozwiązaniem jest ręczna obróbka szlifierska .

Prace prowadzone ręcznie są powolne , niepowtarzalne i stanowią duże zagrożenie dla pracowników wykonujących operacje szlifowania ze względu na panujące w tym procesie zapylenie

Nasza technologia rozwiązuje poniższe problemy :

 

 

Całkowicie bezpyłowa obróbka materiałów

 

Brak elementów mogących uszkodzić wzrok
 

Bardzo niska emisja hałasu , nie jest wymagana ochrona słuchu

Proces całkowicie automatyczny 

 

Wysoka i powtarzalna jakość

 

Dowolny kształt obrabianych elementów

 

Przyjazne środowisku

 

Opracowane i opatentowane przez nas rozwiązanie eliminuje wszystkie powyższe problemy . Strumieniowo - ścierna obróbka szlifierska pozwala obrabiać bez udziału człowieka elementy o dowolnych kształtach w powtarzalnej jakości i stopniu szlifowania .

Stopień skomplikowania obsługi jest minimalny i wymaga tylko ustawienia kilku parametrów dobranych do danego rodzaju materiału i wymaganej końcowej jakości powierzchni .

Proces jest w pełni automatyczny i nie wymaga żadnych dodatkowych operacji wspomagających . Przy tym jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska .

 

 

 

 

16/01/14

Created with WebWave CMS