Covid 19  - Dezynfektor  - automatyczna dezynfekcja dłoni
HD 1001

Urządzenie do automatycznej dezynfekcji rąk wykorzystujące opatentowaną technologię nanoszenia ciśnieniowego (nr zgłoszenia W. 129064) opracowane wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

21/10/20

Created with WebWave CMS